Cennik

Rodzaj biletu Cena
Bilet 30 minut normalny 25 zł
Bilet 30 minut ulgowy* 20 zł
Bilet 30 minut rodzinny / osoba  15 zł
Bilet 60 minut normalny  30 zł
Bilet 60 minut ulgowy* 25 zł
Bilet 60 minut rodzinny / osoba 20 zł
Bilet 60 minut grupowy , min 6 osób, cen za 1 osobę 15 zł
Zajęcia indywidualne z trenerem 1 osoba 60 min** 50 zł
Trener/Animator dla grupy min 5 osób 60 min** 100 zł
Skarpetki antypoślizgowe (para) 5 zł
Każda dodatkowa minuta 0,50 zł

*za okazaniem legitymacji uczniowskiej lub studenckiej
**wymagana wcześniejsza rezerwacja